• Accredited by NAAC
  • birparacollege@gmail.com 

Μερικοί από τους ρόλους του φαρμακείου σε ένα σύγχρονο συνεχές υγείας – PMC

Μερικοί από τους ρόλους του φαρμακείου σε ένα σύγχρονο συνεχές υγείας – PMC

Ο φαρμακοποιός έχει πολλές λειτουργίες που ευθυγραμμίζονται με εκείνες των βασικών υπηρεσιών υγείας που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία. 60 Οι φαρμακοποιοί βρίσκονται σε ξεχωριστή ρύθμιση κύρια για την κοινότητα που τους επιτρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας, να δημιουργήσουν και να ενεργοποιήσουν τους εταίρους της γειτονιάς και να ενδυναμώσουν τα μέλη της κοινότητας μέσω της εκπαίδευσης, της εξέτασης και της διάδοσης των λεπτομερειών.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι φαρμακοποιοί περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση των ιατρικών επαγγελματιών, των νοσοκόμων και άλλων ειδικών υγειονομικής περίθαλψης σε πολυάριθμες τεχνικές συνταγογράφησης φαρμάκων και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία κατάχρησης ουσιών, 14,18, ικανοποιώντας έτσι την 8η βασική λειτουργία υπηρεσιών υγείας, εξασφαλίζοντας μια εξειδικευμένη δημόσια υγεία και άτομο εργατικό δυναμικό υγειονομικής περίθαλψης. Περαιτέρω, το επαρκές πρόγραμμα φαρμακοποιών στο ευρύ κοινό μπορεί να βοηθήσει στην εκπλήρωση των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων και των υποβαθμισμένων μειώνοντας παράλληλα το πρόβλημα του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού δημόσιας υγείας 2.

36 Τα θέματα της ερευνητικής μελέτης, της νομοθεσίας/υπεράσπισης και των ιατρικών λάθη ενσωματώνουν καλά τον ρόλο των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία. Αξιολόγηση α. Ο φαρμακοποιός και η αξιολόγηση της δημόσιας υγείας μέσω της έρευνας Ο φαρμακοποιός μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης για να εγγυηθεί ότι τα φάρμακα χρησιμοποιούνται με επιτυχία. Εικονίζεται ότι μια πληθυσμιακή ανάλυση των μοτίβων φαρμάκων μπορεί να περιλαμβάνει στο σώμα της κατανόησης της δημόσιας υγείας που παράγει καλύτερα προγράμματα θεραπείας, την αναγνώριση των σφαλμάτων φαρμάκων και των ανεπιθύμητων περιπτώσεων φαρμάκων, 37,38 και την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας των πελατών.

Τα πάντα για τη σταδιοδρομία του νοσοκομειακού φαρμακείου – RPS

Τέτοια ευρήματα θα ωφελήσουν τελικά την κοινότητα και τον πληθυσμό σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δείχνει την απαίτηση και την ευκαιρία για τα επαγγέλματα της δημόσιας υγείας και των φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί έχουν μια λειτουργία για την καθιέρωση προγραμμάτων και πρωτοκόλλων που βασίζονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές, βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία, βασισμένα στην ανάλυση επιδημιολογικών και φαρμακο-οικονομικών πληροφοριών, κριτήρια χρήσης φαρμάκων, αξιολόγηση χρήσης φαρμάκων και στρατηγικές μειώνουν τις απειλές.

Οι ακαδημαϊκές κοινότητες και οι υπηρεσίες υγείας μπορούν επίσης να ξεκινήσουν σχέσεις με τις περιφερειακές εταιρείες φαρμακευτικών καταστημάτων για να προσφέρουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα συνταγογράφησης, τα πρότυπα ασθένειας και τους διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις επικρατούσες ασθένειες καταστάσεις. Ένας φαρμακοποιός γειτονιάς μπορεί να είναι τακτική για την παροχή βοήθειας για τις έρευνες για την υγεία και την παροχή συμβουλών στους ανθρώπους και την παραπομπή τους στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Η σημασία της κυκλοφορίας φαρμάκων και της φροντίδας πελατών σε όλες τις καταστροφές είναι κρίσιμη. 41 Για παράδειγμα, πολλά περιφερειακά διοικητικά συμβούλια της υγείας χρειάζονται ότι ένας φαρμακοποιός ανήκει στον όμιλο ως απάντηση σε μελλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι φαρμακοποιοί χρησιμοποιούν συνήθως επιλογές για τη φροντίδα και τις λύσεις για να στεγάσουν τις ανεπάρκειες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ασφάλεια, η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα: πώς είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού … Δηλώσεις

Η εμφάνιση της ευλογιάς και της τρομοκρατίας της γρίπης έχει πραγματικά επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα που μειώνει την προσφορά σημαντικών φαρμάκων που υπάρχουν. 42 Για παράδειγμα, η ανάπτυξη μιας προετοιμασίας για την ανακατανομή του εμβολίου της γρίπης είναι μια πιθανώς ευεργετική προπόνηση που οι φαρμακοποιοί ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να εκτελέσει, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας.

43,44 φαρμακοποιοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αξιολογούν γρήγορα και να αντιδρούν σε ζωτικές καταστάσεις και έχουν πράγματι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στη συνεργατική ομάδα έκτακτης ανάγκης. Η ζωτική λειτουργία των φαρμακοποιών για την εξασφάλιση της χώρας από απειλές για τη δημόσια υγεία λαμβάνεται υπόψη από την ηγετική θέση ενός φαρμακοποιού ως μέρος της ομάδας Force Corps Corps (CCRF) μετά τον Σεπτέμβριο.

45 Επιπλέον, αρκετοί φαρμακοποιοί ως μέλη των ομάδων Παραγγείλετε τα φάρμακά σας ηλεκτρονικά δράσης σε 5 εκδηλώσεις άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να σημειωθούν. Οι φαρμακοποιοί κατέληξαν να συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στη δράση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στη διαχείριση του στρατηγικού εθνικού αποθέματος (SNS), αντιδρώντας σε φυσικές καταστροφές, 46,47 και εργάζονται για την ανακατασκευή της υποδομής της υγειονομικής περίθαλψης στο Αφγανιστάν και το ρυθμιστικό σύστημα φαρμάκων στο Ιράκ.

Leave a Reply

Get In Touch With Us